Společnost D.J. METAL, spol. s r.o. začala provozovat svou podnikatelskou činnost v květnu 2000, kdy byla také zapsána do obchodního rejstříku. Hlavní činností firmy je prodej hutního materiálu, především plochých výrobků: plechy, podélně dělená páska, plochá ocel.
   Vzhledem k tomu, že společnost chce trvale zvyšovat spokojenost svých zákazníků, zabezpečuje ji efektivní aplikací systému managementu jakosti, včetn
ě procesů neustálého zlepšování systému. Motem společnosti je: "Pro spokojenost zákazníka uděláme vždy vše".
Se smluvními spedicemi zabezpečujeme dopravu až na místo určení - dodávky "just in time".
Štika ve vodách hutních výrobků
-> Úvodní stránka
Copyright D.J. METAL, spol. s r.o. 2008